NEWS

NEWS

Tarım Bakanlığı'nın Hibe Programı

Tarım Bakanlığı'nın damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin hibe programı kapsamına bu yıl Ankara ili de dahil edilmiştir. Teşvik alacak projeler,  en az beş yüz baş düve ile sınırlanmış olup inşaat, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı için de %50 hibe uygulanacağı belirtilmiştir. Yatırım yapmak isteyen üyelerimizi ortak bir girişimde buluşturmak amacıyla 11 Şubat 2017 tarihinde Kooperatifimizin İdari Binasında ilk toplantı yapılmış, üyelerimizin de görüşleri alınmıştır. Konu ile ilgili toplam 3 kez bir araya gelinmiş, en az beş milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurulması düşünülmüştür. Projeyi daha tabana yaymak tüm üyelerimizin katılımını sağlamak ve gelecek  dönemlerdeki hibelerden faydalanmak için çalışmalar devam etmektedir.