Alış: Satış:
Alış: Satış:
DANA BUT 25,7
26,7
DANA KISA BUT 27
28
DANA KOL 24
24
KUZU ETİ BUT 29
30
KUZU KOL 23
23,5
DANA ETİ KARKAS 24,5
25
KUZU ETİ KARKAS 28,5
28,5
KUZU ETİ BOŞLUK 20
20
30
İşletme
12000
Büyük baş et-besi hayvanı
2000
Süt ve damızlık hayvan
2865
Dönüm arazi
Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdur.
Mustafa Kemal ATATÜRK