Hakkımızda

KOOPERATİFİN KURULUŞU
Arazinin bulunması ve satın alınmasında Etimesgut ilçesi Bağlıca köyünde besicilikle uğraşan bir grup üretici ile Sincan Kaymakamlığı ortak bir çalışma yürüterek Sincan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin projeye kamu tüzel kişiliği olarak sahip çıkmasına karar vermiştir.

Arazinin satın alınması, üzerindeki planlamanın, ortak altyapının bu kurum tarafından yapılması düşünülmüş ancak Sincan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin devlet imkânlarını projemiz için yeterince kullanamayacağı anlaşılınca, Birlik meclisi toplanarak, gerekli finansmanı karşılamak amacıyla, bir kooperatif kurulmasına karar vermiştir.

Sincan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin de kurucuları arasında olduğu kooperatifimiz 23/08/2002 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Kooperatifimiz kurucular meclisiyle ilk toplantısını yapmış, kooperatif üyelerinin uymakla yükümlü olacağı kuralları ek protokol adı altında toplayarak yazılı hale getirmiştir. Bu şekilde devletin hayvancılık tesislerinin kurulması, hayvansal üretimin artırılması, yeni istihdam alanlarının yaratılması amacıyla verdiği arazinin, amacına uygun kullanılması garanti altına alınmıştır.

İlk faaliyetine Sincan Kaymakamlığı Hükümet Konağı’ndaki adresinde başlayan kooperatifimiz, daha sonra şu anda kullanmakta olduğumuz merkezine taşınmıştır. Halen faaliyetlerini bu merkezden yürütmektedir.
 
AMAÇLARIMIZ

 • Daha verimli, ekonomik karlı, yatırım maliyeti düşük, çevreye duyarlı işletmelerde hayvancılık yapmak,
 • Genişleyen şehirleşme baskısıyla işletmeleri kapatılan ve kapatılma tehlikesinde olan üreticiler için fırsat oluşturmak,
 • Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, istenen ve istenecek şekilde hayvancılık yapabilmek için zemin oluşturmak,
 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bir araya gelerek büyük sermayelerin sahip olabilecekleri teknoloji ve bilgiye sahip olmak.

HEDEFLERİMİZ
233 bağımsız işletmeden oluşan ancak tek bir işletme gibi hareket edebilen, büyük işletme olabilmenin rahatlığında, işyerleri oluşturmak,

Ortak Altyapı

 • Elektrik
 • Yol
 • Su
 • Kanalizasyon

Ortak Üstyapı

 • Karantina tesisleri ve hayvan hastanesi
 • Gübre tesisleri
 • Yem hazırlama
 • Süt toplama tesisleri, v.s.

Ortak Makine

 • Yem dağıtma
 • Gübre toplama, taşıma
 • Ekim, biçim makineleri, v.s.

Ortak Hizmet

 • Güvenlik
 • Veteriner hekimlik hizmetleri
 • Hayvan bakım
 • Sevk idare gibi zooteknik hizmetler, v.s.

Ortak Hareket Kabiliyeti'nin ( işletme girdilerinin satın alınmasında ve işletmelerde üretilen ürünlerin pazarlanmasında v.s.) kullanımı ile daha önce hayvancılık yapmamış olanların dahi, kendileri için yeni olan bu sektörde başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak,

Ortaklık Kültürü'nün geliştirilerek birim yatırım maliyetlerini azaltıp, efektif kullanımı artırarak daha verimli işletmelere sahip olmaktır.