Başkanın Mesajı

Birol Mermer

Hayvancılık Bölgemizde 50 bin büyükbaş hayvan hedeflenmekte ve Ankara’nın et, süt ihtiyacının büyük bir kısmını karşılaması beklenmektedir. Bölgemizde başlamış olan yatırımlar hızla devam etmektedir. Hayvancılık faaliyetine başlamış olan işletmeler süt sığırcılığı ve et besiciliği konusunda gerekli yatırımlarını yapmakta ve üretim kapasitelerini artırmaktadır. Ülkemizdeki hayvancılığa büyük katkı sağlayacak olan Sincan Hayvancılık Bölgesi, ayrıca Türkiye’de et ve süt fiyatlarının oluşmasında da bir denge unsuru olacaktır.

Ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Bölgemizin çevresinde bulunan köy ve mahallelerdeki çiftçilere de Sincan Hayvancılık Bölgesi tarafından ekonomik katkı sağlanmaktadır. Sincan Hayvancılık Bölgesi, hayvancılık konusunda bir çığır açmıştır. Bölgemizde yer alan modern işletmelerimizle ve tesislerimizle hayvancılığımızı geliştirme noktasındaki her şeye hazırız. Amacımız ülkemizdeki ve Bölgemizdeki hayvancılığı kalkındırmaktır. Bu proje ile Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Avrupa normlarına uygun hayvancılık yapmak ve daha verimli, kârlı, yatırım maliyeti düşük, çevreye duyarlı, yüksek teknolojili işletmeler kurulması amaçlanmıştır. Ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin birlikte hareket ederek Dünyadaki büyük sermayeli hayvancılık işletmelerinin sahip oldukları ileri teknoloji ve bilgiye ulaşmaları hedeflenmiştir.
Saygılarımla,

Birol MERMER
Sincan Hayvancılık Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı