Faaliyetteki İşletmeler

40
İşletme
20000
Büyük baş et-besi hayvanı
5000
Süt ve damızlık hayvan
2865
Dönüm arazi