Salmonelloz (Salmonelllose)

SALMONELLOZ ( SALMONELLOSE ) Salmonellloz adi altinda Salmonella grubu bakterileri tarafindan olusturulan, septisemi belirtileriyle veya subakut ve kronik mide-bagirsak yangisiyla seyreden hastaliklar anlasilir.

Enterobacteriaceae familyasinda yer alan insan ve hayvanlar için patojenik olan mikroorganizmalardan salmonella'lar dogada çok yaygindir. Ülkemizde de sik olarak görülür. Salmonella’lar sporsuz,  kapsülsüz, gram negatif çomakçiklardir. S.pullorum ve gallinarum hariç hareketlidirler. Genelde laktoz negatiftir. Ilk olarak 1888'de August Gartner tarafindan tanimlanmistir.  Dana ve sigirlarda salmonelloza en çok S.typhimurium,  S.dublin,  S.enteritis ve S.anatum neden olmaktadir. Yetiskin sigirlarda akut enfeksiyonda vücut isisi yükselir. Süt verimi düser ishal baslar. 24 saat içinde ishal dizanteriye dönüsür ve beden isisi normalin altina düser. Hayvanlarda halsizlik solunum güçlügü ve bazende eklemlerde yangi görülebilir. Letalite %25-30'dur.